Mesleki İngilizce

Mesleki İngilizce hangi seviyede alınabilir ?

 • Mesleki İngilizce C1 seviyesine ulaşmış bütün öğrencilerin, eğitimini alabileceği bir öğrenim sunmaktadır. Yani ‘’Advenced’’ seviyesine ulaşmış bütün öğrenciler. Mesleki İngilizce ile iş hayatlarında  kullanabilecekleri bir İngilizceye sahip olur.
 • Mesleki İngilizce eğitimi alacak kişiler hali hazırda dili aktif ve pratik bir şekilde kullanabiliyor olmaları beklenmektedir.

Mesleki İngilizce alanları nelerdir ?

 • Her mesleğin kendine has özellikleri vardır. Bu özellikler çerçevesinde öğrenilmesi gereken kalıplar, kelimeler ve ifadeler değişmektedir.  Bir dil içerisinde gündelik kullanım dışında spesifik konular ile ilgili  olan kelimeleri ve kalıpları bilebilmek ekstra araştırma ve özen gerektirdiğinden dolayı insanlar bu tarz bir eğitime ihtiyaç duyarlar. Örneğin bir akademisyenin daha fazla kelime, daha fazla kalıp ve anlatılmak istenen şeyin daha farklı bir anlatımını sunabilmesi beklenir veya aynı şekilde bir mühendisin mesleği içerisinde karşılaşacağı terimlerin ve kelimelerin İngilizce karşılığını bilmesi beklenmektedir.

Mesleki İngilizce eğitimi niçin alınır ?

 • Her mesleğin belli başlı bilinmesi gereken kalıpları, terimleri ve kelimeleri vardır. Mesleki bakımdan yeterliliğin gözetildiği bir durumda bir kişinin aynı zamanda dil bakımından yeterliliği de gözetilebilir. Bu durumda bir kişi İngilizceyi iyi bir seviyede konuşması ve anlaması, onun bu tarz spesifik konularda da yeterli olduğu anlamına gelmeyebilir. İşte bu noktada insanların mesleki İngilizce’ye ihtiyacı doğmaktadır.

Mesleki İngilizce ve Genel İngilizcenin Farkları :

Günümüzde İngilizce yaygın bir şekilde iletişim dili olarak kullanılmaktadır ve yıllar içerisinde iş dünyasında ortak ana dil haline gelmiştir. Genel bir İngilizceye sahip insanlar çoğunlukla ihtiyaçları olan seviyede kalırlar. Ancak bir işin gerektirdiği terminoloji, kalıplar ve daha farklı kullanımlar sebebiyle insanlar bu spesifik kullanımları edinebilmek için ‘’mesleki İngilizce’’ eğitimi alırlar.  Bazı meslek grupları bu tarz spesifik kullanımları talep etmektedir.

Genel İngilizcede ve Mesleki İngilizcede de bizim amacımız iletişim kurmaktır. Ama bu iki seviyenin yaklaşımları ve amaçları birbirinden oldukça farklıdır. Genel İngilizce temel, konuşma diline ait her gün kullanılan kelimelere sahiptir. Ama Mesleki İngilizce daha sistemli ve karmaşık bir konuşma üslubuna tabidir.

Mesleki İngilizce genel İngilizceye kıyasla biraz daha fazla amaç odaklıdır. Genel İngilizceye sahip birisinin, içinde bulunduğu zaman  ne diyeceğini bilememe ihtimal olan durumlarda, Mesleki İngilizce sahibi birisi ne tür bir konuşma yapması gerektiğini bilecektir. Özellikle alanıyla ilgili bir durum içerisinde ise o kişi. Dolayısıyla General English sahibi birisi daha gayrı resmi bir dile sahip iken, Mesleki İngilizceye sahip birisi daha resmi bir kelime dağarcığına ve üsluba sahiptir. Bu durum Mesleki İngilizce sahibi kişinin içerisinde bulunduğu meslek grubunu ve endüstriyi daha iyi temsil edebilmesine ve daha hakim olabilmesine yol açmaktadır.

 

       Ticari

İngilizce Eğitimi

 

 

 

 

 • Özellikle iş alanına yönelik ‘’business english’’ olarak da adlandırılan ticari İngilizce günümüzde İngilizcenin ana iletişim dili olmasından dolayı, özellikle yurt dışı ile ticaret yapan kurumların bu alanda bir İngilizceye sahip olmaları zorunluluk haline gelmiştir.
 • İşle ilgili başlıca kavramlar ticari İngilizce alanına girer. Pazarlama, reklamcılık, finans, muhasebe, yönetim, ithalat, ihracat, lojistik gibi konuların içerisinde uygun ve doğru terimlerin, kalıpların öğrenilmesi hedeflenir

       Medikal

İngilizce Eğitimi

 

 • Tıp alanında kullanılan terimlerin doğru bir şekilde öğrenilmesi hedeflenir. İçerisinde hastanede bulunan teçhizatların İngilizce karşılıkları, tıbbi müdahale için kullanılan terimler bulunur.
 • Bir doktorun, hemşirenin veya hasta bakıcının hastane içerisinde kullanılacak dile aşina olunması ve hastane içerisinde gelişebilecek durumlar içerisinde dili kullanabilmesi hedeflenir

       Havacılık

İngilizcesi Eğitimi

 

 • Sivil havacılığın 20. Yy’ da yaygınlaşması ile sivil havacılığın ana dili tüm dünyada İngilizce olarak ilan edilmiştir. Bu sebeple havacılık sektöründe çalışan bir çok insanın iyi bir seviyede İngilizceye sahip olması gerekmektedir. Kullanılan terimlerin doğru karşılıklarını bilmesi, anlayabilmesi ve bu terimleri kullanarak iletişim içerisinde bulunabilmesi gerekmektedir.
 • Sivil havacılıkta görev almak isteyen insanlar özel sınavlara tabi tutulmaktadır. Bu sınavlar ile meslek içerisinde iletişim kurabilecek bir seviyeye sahip olup olmadığımız ölçülmektedir.

 Turizm İngilizcesi         

        Eğitimi

 

 • Turizm sektöründe kullanılan İngilizce belki de en geniş yelpazeye sahip olan alanlardan birisi. Çünkü turizm denince sayılan kategoriler oldukça fazla ve birbirinden farklı. Bunların içerisinde konaklama, ulaştırma hizmetleri, sağlık turizmi, rehberlik gibi birden fazla alan bulunmakta.
 • Turizm sektöründe sıklıkla karşılaşacağınız bire bir iletişim sebebiyle dile hakim olmanız ve bu alanlardaki kelimelere aşina olmanız önemli bir rol oynamakta. Dünya üzerinde 1 milyardan fazla insanın turistik gezi yaptığını göz önünde bulundurursak dil bilmek, bu sektörde ilerlemek isteyen kişiler için bir zorunluluk

  Hukuk

İngilizcesi Eğitimi

 

 • Her dilde kendine ait farklı bir kelime dağarcığı olan hukuk alanı, yurtdışında mesleğini icra etmek isteyen insanlar için gereklidir. Hukukçular bu alan içerisinde bulunan her türlü terimin karşılığına aşina olmak zorundadır. İçerisinde bulunan terimler ülkelerin hukuk sistemlerinde bulunan unsurlara göre değişiklik gösterebilir.
 • Bu alanda bulunan terimlerin çeşitli olmasından dolayı hukuk sektöründe bulunacak bir kişinin, kurumun yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemesi ve doğru kullanıma hakim olabilmesi gerekmektedir.